Sadno zelenjavni gaj OŠ Ob Rinži

Tim: VSE JE MOGOČE, vodja tima: Darja Delač Felda

OPIS PROJEKTA

Kaj je vaš projekt?

Sadno zelenjavni gaj bomo zgradili na kmetijski površini ob šoli (1 ha). Pridelovali bomo lastno sadje in zelenjavo z najkrajšo možno verigo do šolske kuhinje.
Šolski gaj bomo uporabili tudi za učenje pomembnih življenjskih veščin, kako pridelati lastno hrano in skrbeti za svoje zdravje. Otroci se bodo naučili, kako zraste zelenjava od semena do rastline ter kako skuhati lasten, slasten in zdrav obrok.
S pridelano zelenjavo želimo zmanjšati ceno kosil, da bodo dostopna vsem otrokom na šoli.

Realizacija ideje:

Trenutno smo v 2. fazi projekta.
10 korakov:
- nadaljevati z obdelavo pripravljenih njiv,
- kupiti 2 rastlinjaka,
- izdelati celoten načrt gaja,
- zasaditi sadovnjak,
- zasaditi jagodičevje ter grmičasto sadje,
- izdelati različne grede,
- postaviti čebelnjak in hotel za žuželke,
- izdelati maketo geološkega stebra,
- izdelati načrt učnih delavnic v povezavi z učnim načrtom,
- izvesti 5 ur pouka v vsakem oddelku na vrtu,
- gaj urediti za obisk zunanjih obiskovalcev.

Člani tima:

Polona Šterk, Robert Golja, Laura Javoršek

Dodatni član

Varčevalni paket Situirana jesen

Na katerem koraku ste s projektom?

Faza izvedbe

Trajanje

Dolgoročen

Drznost cilja

Zelo drzen

Označite vložek v vaš projekt:

Nad 5.000 EUR
Paket skladov - Situirana jesen

Situirana jesen

Ste zadovoljni z napovedano višino pokojnine? Boste obdržali življenjski standard? Paket skladov je sestavljen iz treh skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, ki so jih upravitelji oblikovali posebej za varčevanje za dodatek k pokojnini.
Več o paketu
0
Podpornikov