Mobilna zadruga za množično lastništvo in soupravljanje gozdov

Tim: myForest, vodja tima: Andrej Lavtar

OPIS PROJEKTA

Kaj je vaš projekt?

Razvijamo platformo za množični odkup in interaktivno soupravljanje ogroženih in degradiranih gozdov.
Uporabniki bi z minimalno članarino (npr: 2eur) ter relativno majhno, socialno-ekološko motivirano investicijo (25-50eur) lahko participirali v odkupu gospodarsko manj zanimive gozdne površine, ki bi jo potem preko demokratičnih odločitev na spletni platformi ali mobilni aplikaciji so-upravljali po predlogih stroke.

Realizacija ideje:

Trenutno imamo izdelano idejo in ekipo, smo pa v fazi priprave prve ankete, ki bo ugotovila dejanski doseg naše zamisli ter zanimanje morebitnih uporabnikov.
Naslednji korak bo zasnova spletne platforme in podrobna definicija modela sonaravnega upravljanja z gozdom, ki ga bo platforma podpirala.
V sredini prihodnjega leta bi radi šli v prvi crowdfunding za začetno parcelo gozda, ki bi omogočil testno okolje s prvo množico uporabnikov.

Člani tima:

Karel Kač, Matjaž Drolc, Rok Havliček, Blaž Vukelič

Dodatni član

Varčevalni paket Situirana jesen

Na katerem koraku ste s projektom?

Faza ideje

Trajanje

Dolgoročen

Drznost cilja

Zelo drzen

Označite vložek v vaš projekt:

Do 1.000 EUR
Paket skladov - Situirana jesen

Situirana jesen

Ste zadovoljni z napovedano višino pokojnine? Boste obdržali življenjski standard? Paket skladov je sestavljen iz treh skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, ki so jih upravitelji oblikovali posebej za varčevanje za dodatek k pokojnini.
Več o paketu
26
Podpornikov