BOOMERANG

Tim: BOOMERANG, vodja tima: Žiga Vesel

OPIS PROJEKTA

Kaj je vaš projekt?

Razvili smo aplikacijo, ki na inovativen način ustvarja simbiozo med podjetji in potrošniki.

Podjetjem skozi natančno segmentacijo omogoča hiter dostop do ciljne publike ter posredovanje oglasov, popustov in anket. Mi pa jim zagotovimo še analizo zbranih povratnih informacij uporabnikov.

Uporabniki pridobivajo le vsebine po lastni izbiri, s svojimi mnenji soblikujejo produkte in koristijo popuste.
Obenem pa sodelujejo v NOVI, ZABAVNI IGRI - tedenskih denarnih žrebanjih in to BREZ VPLAČIL

Realizacija ideje:

2015
Cilj: 8000 uporabnikov ter vsaj 10 partnerskih podjetij.

Februar:
-analiza trga
-identifikacija problemov
-iskanje rešitev

April-junij:
-razvoj ideje
-sestava ekipe, ki združuje mlade iz različnih področij
-razporejanje dela v skladu z znanji

September:
-iskanje partnerjev

Oktober:
-testiranje, predpromocija

November -->
-nastop na trgu
-trženjske akcije po Sloveniji, s poudarkom na mladih
-dopolnjevanje produkta z odzivi na trg

2016
-širjenje na Balkan
do ko

Člani tima:

Žiga Vesel, Gaj Okoren, Maša Arhar, Marko Geratič, Tilen Sovič, Matjaž Kristl, Borut Tomažin

Dodatni član

Varčevalni paket Situirana jesen

Na katerem koraku ste s projektom?

Faza testiranja

Trajanje

Dolgoročen

Drznost cilja

Zelo drzen

Označite vložek v vaš projekt:

Nad 5.000 EUR
Paket skladov - Situirana jesen

Situirana jesen

Ste zadovoljni z napovedano višino pokojnine? Boste obdržali življenjski standard? Paket skladov je sestavljen iz treh skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, ki so jih upravitelji oblikovali posebej za varčevanje za dodatek k pokojnini.
Več o paketu
334
Podpornikov