Proizvodnja biogoriva iz organskih odpadkov

Tim: Slovenia HS, vodja tima: Domen Kulovec

OPIS PROJEKTA

Kaj je vaš projekt?

Naša družba se trenutno sooča z dvema večjima problemoma: preveč odpadkov in premalo ekoloških goriv. Zato smo se v naši dijaški razsikovalni skupini rešiti dva problema na en mah. Pri anaerobnem razpadu organskih odpadkov in odpadnih vod nastaja butanojska kislina iz katere pa lahko s pomočjo gensko reprogramirane E.coli pridobimo butanol - gorivo, ki lahko nadomesti bencin v normalnem bencinskem motorju. Smo na dobri poti, da rešimo svetovni energetski in ekološki problem.

Realizacija ideje:

1. Izbira ideje za projekt in sestava ekipe
2. Izobraževanje iz sintezne biologije in biotehnologije
3. Gensko reprogramiranje E.coli (v zaključni fazi) in iskanje najprimernejših pogojev za rast bakterij in proizvodnjo biogoriva (končano)
4. Preizkus končne modificirane E.coli
5. Preizkus proizvodnje biogoriva v večjem merilu
6. Industrijsko merilo proizvodnje biogoriva

Člani tima:

Domen Kulovec, Mariša Cvitanič, Nina Jerala, Ana Milovanović, Zala Sekne, Jernej Šavli, Anže Vozelj, Aleš Zupančič

Dodatni član

Varčevalni paket Situirana jesen

Na katerem koraku ste s projektom?

Faza prototipa

Trajanje

Dolgoročen

Drznost cilja

Zelo drzen

Označite vložek v vaš projekt:

Nad 5.000 EUR
Paket skladov - Situirana jesen

Situirana jesen

Ste zadovoljni z napovedano višino pokojnine? Boste obdržali življenjski standard? Paket skladov je sestavljen iz treh skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, ki so jih upravitelji oblikovali posebej za varčevanje za dodatek k pokojnini.
Več o paketu
961
Podpornikov